Programul Operational Regional 2007-2013
Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”
Domeniul de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”

“Hydras – un spor de vitalitate in constructii la standarde europene”

Cod  SMIS 17812

Beneficiar

SC HYDRAS SRL

"Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitaţi www.fonduri-ue.ro"
 
Date generale | Obiective | Indicatori | Rezultate
 
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei